Kao i svaka oprema, i ronilačka oprema zahteva pravilno rukovanje i održavanje kako bi dugo trajala i pravilno služila.

Sledeći saveti važe za peraja i opremu koja nemaju drugačije naznačeno uputstvo za održavanje. Ovo uputstvo služi kao osnovni saveti i generalno uputstvo.

Briga pre i tokom zarona:

  • Izbegavajte stajanje na perajima, a pogotovo na ivicama peraja duži vremenski period.
  • Izbegavajte visoke temperature i vruće površine koji mogu da oštete peraje. Peraja treba osušiti nakon korišćenja, ali nikako na vrelom suncu. Preporučuje se hlad.
  • Nemojte nikako ostavljati peraja u kolima tokom vrelih letnjih dana. Toplota u kolima može dostići visoke temperature koje mogu oštetiti i iskriviti peraja.
 

Briga nakon zarona:

  • Isperite detaljno peraja sa slatkom vodom i dobro osušite. Idealno bi bilo osušiti peraja peškirom. Ako ne, dovoljno je odložiti na suvo mesto u hladu.
 

Čuvanje:

  • Peraja treba čuvati na hladnom, suvom i prostoru zaštićenom od direktnog sunca.
 

Hemikalije:

  • Izbegnite bilo kakav kontakt sa alkoholom, uljem, benzinom, ili drugim hemijskim rastvorima.
  • Ne izlažite peraja aerosolnim sprejevima.